Δεν αλλάζει ο τρόπος έκδοσης άδειας για την κατοχή κυνηγετικού όπλου

Η Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας – Θράκης σας ενημερώνει ότι η πρόσφατη Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, που εκδόθηκε την 29-12-2015 (ΦΕΚ 2881) και που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 59/22-1-2016 αφορά τις διαδικασίες έκδοσης άδειας οπλοφορίας για ατομική ασφάλεια και όχι για την άσκηση της κυνηγετικής δραστηριότητας.
Η απόφαση αυτή δεν αφορά τον τρόπο έκδοσης άδειας για την αγορά και κατοχή κυνηγετικού όπλου (ΑΚΚΟ), ούτε και τη σχετική Βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι διαδικασίες και τα δικαιολογητικά για την έκδοση ΑΚΚΟ παραμένουν ως έχουν.