Skip to content

ΚΣΕ : ΓΙΑΤΙ ΑΠΕΙΛΕΙΤΑΙ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ

by στο 02/01/2015

LOGO1Σε ανακοίνωση μέσω Ενημερωτικού Δελτίου για τις αντικυνηγετικές θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης προχώρησε η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος.

Ευτυχώς, έστω και καθυστερημένα, η ΚΣΕ φαίνεται να αντιδρά στα άσχημα σχεδιαζόμενα από τον ΣΥΡΙΖΑ για το κυνήγι.
Καλό θα είναι βέβαια να υπήρχε και στον επίσημο ιστότοπο της ΚΣΕ το παρακάτω δελτίο αλλά απ’ ότι φαίνεται μάλλον οι ταγοί μας δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει τη δύναμη της άμεσης ενημέρωσης.

Παρακάτω παραθέτουμε το Δελτίο της ΚΣΕ όπως αναρτήθηκε στην σελίδα του περιοδικού «Κυνηγός & Φύση«.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

«Γιατί απειλείται το κυνήγι»

Όπως είναι γνωστό, η Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδος μαζί με όλες τις Κυνηγετικές Οργανώσεις, έχουν ως κύριο αντικείμενο και βασικό στόχο: α) την διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, β) την πάταξη της λαθροθηρίας και γ) την αύξηση του θηραματικού πλούτου και την υπεράσπιση της κυνηγετικής δραστηριότητας.

Ο ρόλος αυτός των Κυνηγετικών Οργανώσεων ασκείται: α) μέσω της δομής και λειτουργίας τους, όπως ο Νόμος ορίζει και β) μέσω της κάθε φορά ισχύουσας σχετικής Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας.

Είναι κατά συνέπεια αυτονόητη η υποχρέωσή μας να ενημερώνουμε τα μέλη μας, δηλαδή τους κυνηγούς, για τους κινδύνους που απειλούν την κυνηγετική μας δραστηριότητα με αποτέλεσμα, στην ουσία, την κατάργησή της. Όταν δε, αυτός ο διαγραφόμενος κίνδυνος αποτελεί επίσημη δέσμευση στο Κυβερνητικό Πρόγραμμα του κόμματος της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, η ανάγκη της ενημέρωσης των κυνηγών – πολιτών καθίσταται επιτακτική από κάθε άποψη. Δεν έχει δε, κανένα προπαγανδιστικό, κομματικό ή πολιτικό χαρακτήρα. Πρόκειται, αποκλειστικά και μόνο για το κυνήγι, με το οποίο ασχολούνται 200.000 πολίτες, ανεξάρτητα πολιτικής τοποθέτησης, που εμείς εκπροσωπούμε.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ, στο Πρόγραμμά του δηλώνει επισήμως:

 1. “Οι Κυνηγετικοί Σύλλογοι παύουν να έχουν οποιεσδήποτε ειδικές σχέσεις με την Δασική Υπηρεσία και εποπτεύονται από την Πολιτεία, όπως όλα τα Σωματεία” !!

Αυτό σημαίνει:

α)      Πλήρης διάλυση των Κυνηγετικών Οργανώσεων

β)      Κατάργηση των πόρων προς αυτές, με αποτέλεσμα την πλήρη αδυναμία ανάθεσης των απαραίτητων για την έκδοση της ετήσιας Ρυθμιστικής Απόφασης για το κυνήγι, επιστημονικών μελετών και προφανώς αποδοχή των ισχυρισμών (πλήρως ατεκμηρίωτων) των αντικυνηγετικών οργανώσεων.

γ)       Χωρίς πόρους απόλυση του προσωπικού και των επιστημονικών συνεργατών των Οργανώσεών μας και απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας.

δ)      Κατάργηση όλων των Προγραμμάτων Καταμέτρησης Θηραματικών πληθυσμών και των δραστηριοτήτων μας στη φύση για τη βελτίωση και αναβάθμιση των βιοτόπων.

ε)       Κατάργηση όλων των συνεργασιών μας με Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, επιστημονικά ιδρύματα του εξωτερικού, για την εξασφάλιση της αειφόρου θήρας, κ.λ.π., κ.λ.π.

 

 1. “Κατάργηση διατάξεων με τις οποίες παραχωρούνται δημόσιες εξουσίες σε ιδιωτικούς φορείς στον τομέα της δασοφυλακής – θηροφυλακής”.

Αυτό σημαίνει:

α)      Διάλυση της Θηροφυλακής των Κυνηγετικών Οργανώσεων που αποτελεί τον πλέον αποτελεσματικό Φορέα Θηροφύλαξης, όπως έχει επισήμως αναγνωρισθεί τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό!

β)      Πολλές δασικές υπηρεσίες έχουν εγγράφως αναγνωρίσει ότι η συνεργασία με τη Θηροφυλακή μας έχει αποδώσει αποτελεσματικά στην προσπάθεια της θηροφύλαξης για την οποία οι δημόσιοι υπάλληλοι και τα σχετικά απαραίτητα μέσα, δεν επαρκούν!

γ)       Το Συνέδριο της Γραμματείας της Συνθήκης της Βέρνης με συμμετοχή αντικυνηγετικών ΜκΟ, έχειεπισήμως αναγνωρίσει το έργο της Θηροφυλακής μας!

δ)      Επίσης, το Birdlife και η Ορνιθολογική Εταιρεία έχουν αναγνωρίσει μείωση της λαθροθηρίας στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια – (από τότε δηλαδή που υπάρχει η Θηροφυλακή των Κυνηγετικών Οργανώσεων).

ε)       Η Ορνιθολογική Εταιρεία σε δήλωσή της ανέφερε ότι χωρίς τους κυνηγούς δεν υπάρχει Θηροφύλαξη!

στ)     Χωρίς δε αποτελεσματική θηροφύλαξη δεν επιτρέπεται το κυνήγι, όπως ρητά έχει αποφασίσει τοΣυμβούλιο της Επικρατείας και  γι’ αυτό παλαιότερα, λόγω έλλειψης αποτελεσματικής θηροφύλαξης, ακύρωσε τη σχετική Ρυθμιστική και απαγόρευσε το κυνήγι στην Ελλάδα.

Είναι απολύτως βέβαιο ότι με την κατάργηση της Θηροφυλακής μας θ’ απαγορευτεί το κυνήγι σε όλη τη χώρα!

 

 1. Επανακαθορισμός της κυνηγετικής περιόδου για την προστασία της Ορνιθοπανίδας.

Αυτό σημαίνει μείωση των περιόδων θήρας για διάφορα είδη:

α)      Περιφρονώντας την Απόφαση C-167/2003 του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία δέχθηκε τη συμμόρφωση της Ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 79/409 της Ε.Ε. και αναγνώρισε ως σύννομες τις υφιστάμενες περιόδους θήρας, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μην έχει ποτέ καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για θέματα κυνηγίου! και

β)      Υιοθετώντας, εμμέσως πλην σαφώς, τις προτάσεις των αντικυνηγετικών ΜκΟ για έναρξη θήρας όλων των θηραμάτων την 1η Οκτωβρίου και λήξη όλων τον Ιανουάριο!! (εκτός τριχωτών θηραμάτων)

γ)       Παρά το γεγονός ότι σε ορισμένες Ευρωπαϊκές χώρες το κυνήγι ορισμένων πτερωτών επιτρέπεταιόλο το χρόνο και η έναρξη αρχίζει από τον Ιούλιο!

 

 1. “Συνεργασία με τα Σωματεία περίθαλψης και προστασίας ζώων”

Αυτό σημαίνει:

α)      Υιοθετούνται πλέον οι φανατικοί αντικυνηγετικοί ισχυρισμοί των πάσης μορφής φιλοζωϊκών σωματείων με τις ακραίες και καθαρά συναισθηματικής μορφής θέσεις που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη και το περιβάλλον.

β)      Γι’ αυτό άλλωστε ο ΣΥΡΙΖΑ ανακοίνωσε ότι “Ζώα της άγριας πανίδας δολοφονούνται ως «σπορ», χωρίς ουσιαστικό έλεγχο από την Πολιτεία, για την χομπίστικη ικανοποίηση μιας μειοψηφικής μερίδας πολιτών”!

γ)       Δηλαδή, 200.000 νόμιμοι πολίτες – κυνηγοί είναι δολοφόνοι από χόμπι!

δ)      Και παρ’ όλο που δεν υπάρχει “ουσιαστικός έλεγχος από την Πολιτεία” πρέπει να καταργηθεί η Θηροφυλακή μας;;!!

 

 1. “περαιτέρω περιορισμός της κυνηγετικής δραστηριότητας χρονικά/χωρικά”

Αυτό σημαίνει:

α)      Ότι οι προστατευόμενες περιοχές (ΖΕΠ) που καλύπτουν το 35% της χώρας μας (τις περισσότερες σ’ όλη την Ευρώπη) θα αυξηθούν με αντίστοιχες απαγορεύσεις για το κυνήγι!

β)      Καμία Μελέτη, καμία Οδηγία της Ε.Ε. δεν υποστηρίζουν αύξησή τους. Όταν μάλιστα οι Ζώνες αυτές δεν έχουν ορισθεί από προτάσεις των Κυνηγετικών Οργανώσεων αλλά από πρόταση της Ορνιθολογικής!!

Η ουσιαστική κατάργηση του κυνηγίου στη χώρα μας από το κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης πηγάζει από μία ιδεοληψία, δεν έχει σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος, αντίθετα επιβαρύνει ουσιαστικά το περιβάλλον και στη σημερινή δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας μας, αφαιρεί ετησίως ενάμιση δισεκατομμύριο ευρώ (1,5 δις) από την πραγματική οικονομία, με αποτέλεσμα, όχι την μείωση αλλά την αύξηση της ανεργίας.

Πρέπει να τονίσουμε με έμφαση ότι η πολιτική για το κυνήγι που προγραμματίζει η Αξιωματική Αντιπολίτευση παραγνωρίζει, δυστυχώς, το γεγονός ότι στις τοπικές κοινωνίες της υπαίθρου, το κυνήγι συνεχίζει να αποτελεί μέρος συλλογικών αξιών, κουλτούρας, αλλά και πολύτιμο στοιχείο κοινωνικής συνοχής.

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΟΔΗΜΑΣ                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ

 

ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣΜΕΛΟΣ:F.A.C.E.& C.I.C.ΕΔΡΑ: ΦΩΚΙΩΝΟΣ 8 & ΕΡΜΟΥ

ΑΘΗΝΑ ΤΚ 10563

Τηλ. 210-3231271 Fax. 210-3222755

http://www.ksellas.gr, e-mail: info@ksellas.gr

 ΑΘΗΝΑ 30-12-2014Αριθ. Πρωτ. 2370

 

Advertisements
4 Σχόλια
 1. xristos permalink

  καρεκλοκενταυροι……. μονο για την καρεκλιτσα και τα ευρουδακια που θα χασετε ολοι σας νοιαζεστε… για το κυνηγι κανεις!!!!!……. μασκαραδες!!!!

  • Χρήστο συμφωνώ για την απραξία τόσων ετών.
   Το θέμα είναι τι θα κάνουμε για τις αντικυνηγετικες θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ …

 2. greg permalink

  ασχημες πρακτικες ακολουθη η ΚΣΕ.ειναι εκει για να αγωνιζονται για το κυνγι καιοχι για επιστολες

  • Το σύνηθες πρόβλημα της ΚΣΕ είναι να μην κάνει τίποτα, τουλάχιστον τίποτα που να μαθαίνουμε οι «κοινοί θνητοί» …

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφού εγκριθεί και εφόσον δεν περιέχει υβριστικά σχόλια και αυθαίρετους χαρακτηρισμούς.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: