Skip to content

Πάρος Διώχνουν τους κυνηγούς από τα ακρωτήρια με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

by στο 01/06/2013

Από: DianaNews

Πάρος Διώχνουν τους κυνηγούς από τα ακρωτήρια με αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.

 Δημοτικές καφετέριες εναντίον κυνηγίου!

Νέα τάξη πραγμάτων στις απαγορεύσεις θήρας βάλθηκε να δημιουργήσει ο Δήμος Πάρου έχοντας ως στόχο να «προστατεύσει» την καφετέρια που δημιούργησε η δημοτική επιχείρηση σ’ ένα από τα πανέμορφα ακρωτήρια του νησιού.
Το παράδοξο είναι ότι η Διεύθυνση Δασών ως αρμόδια υπηρεσία δεν έχει εκδώσει απαγόρευση θήρας, ενώ πρόσφατα χωρίς πάλι τη συναίνεση της Δασικής Υπηρεσίας αναρτήθηκαν απαγορευτικές πινακίδες που αναγράφουν και το σχετικό Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, στο οποίο είναι δημοσιευμένη η απαγόρευση. Ο κ. Βαγγέλης Χατζηνίκος, επιστημονικός συνεργάτης της Δ’ ΚΟΣΕ, έψαξε στο Εθνικό Τυπογραφείο και ανακάλυψε μία απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, με τίτλο «Εγκριση πολεοδομικού σχεδίου του Δήμου Πάρου, νήσου Πάρου, Νομού Κυκλάδων», στην οποία πέρα από την απαγόρευση θήρας, στο ακρωτήριο του Αϊ-Γιάννη, απαγορεύεται η θήρα και στο ακρωτήριο Σάντα Μαρία.
Η πρωτοβουλία αυτή πηγάζει από τη Δημοτική Ανώνυμη Επιχείρηση του Δήμου Πάρου με την επωνυμία «Περιβαλλοντικό και Πολιτιστικό πάρκο Πάρου Αϊ-Γιάννης Δέτης». Η εν λόγω επιχείρηση πίεζε προς κάθε κατεύθυνση για να πετύχει, και τελικά πέτυχε, την απαγόρευση του κυνηγιού στην περιοχή. Μάλιστα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πάρου αποφάσισε ότι η θήρα σε όλη την περιοχή της χερσονήσου του Αϊ-Γιάννη απαγορεύεται, αγνοώντας σκοπίμως ότι η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία που ρυθμίζει τη θήρα είναι η Διεύθυνση Δασών και όχι η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Φυσικά η πρόταση για απαγόρευση της θήρας στην περιοχή του Αϊ-Γιάννη Δέτη είναι ατεκμηρίωτη, καθώς καμία επιστημονική μελέτη δεν έχει αποφανθεί για τυχόν αρνητικές συνέπειες της θήρας στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής.
Μάλλον, ο Αϊ-Γιάννης δεν παρουσιάζει επισκεψιμότητα από τους κυνηγούς τους τουριστικούς μήνες. Το όποιο κυνηγετικό ενδιαφέρον εμφανίζεται μετά τα μέσα Σεπτεμβρίου έως και τα μέσα Ιανουαρίου, περίοδο δηλαδή που οι τουρίστες… απουσιάζουν από την περιοχή.
Οπως τονίζει ο κ. Χατζηνίκος, η περιοχή δεν πληροί τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ΚΑΖ.
Η περιοχή δεν πληροί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται βάσει των διατάξεων του άρθρου 57 του Ν. 2637/1998 όπως αυτό τροποποιημένο ισχύει για τον χαρακτηρισμό της ως καταφύγιου άγριας ζωής, καθώς η έκταση του Αϊ-Γιάννη Δέτη δεν είναι απαραίτητη για τη διατροφή, διαχείμαση, αναπαραγωγή ή τη διάσωση ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας και δεν είναι απαραίτητη για την επιβίωση ενός ή περισσότερων ειδών της άγριας πανίδας ή αυτοφυούς χλωρίδας που είναι μοναδικά, σπάνια ή απειλούνται με εξαφάνιση ή αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα τύπου βιοτόπου. Για αυτόν τον λόγο και ουδέποτε προτάθηκε από τις αρμόδιες υπηρεσίες η ίδρυση και λειτουργία καταφυγίου στην εν λόγω περιοχή.
Η χερσόνησος του Αϊ-Γιάννη Δέτη δεν ανήκει στο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών NATURA 2000, διότι δεν υπάρχουν φυσικοί τύποι οικοτόπων και οικότοποι ειδών καθώς και είδη που είναι σημαντικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν χρειάζεται επομένως να ληφθούν επιπλέον μέτρα (απαγόρευση θήρας κ.ά.) που να αποσκοπούν στη διασφάλιση της διατήρησης ή της αποκατάστασης των φυσικών οικοτόπων και των άγριων ειδών χλωρίδας και πανίδας κοινοτικού ενδιαφέροντος. Ο ισχυρισμός ότι η θήρα θα καταστρέψει τις όποιες προσπάθειες της Δημοτικής Ανώνυμης Επιχείρησης για αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με ετήσιες φυτεύσεις δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι τουλάχιστον αστείος.
Η κυνηγετική δραστηριότητα είναι συμβατή με τις υπόλοιπες μορφές αναψυχής. Στην έκταση του νησιού που σήμερα διεξάγεται το κυνήγι, ουδέποτε υπήρξε πρόβλημα με καμία άλλη ψυχαγωγική ή τουριστική δραστηριότητα, ποτέ στην Πάρο δεν υπήρξαν συγκρουσιακές σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών χρηστών της γης και των διαφορετικών «ομάδων» που δραστηριοποιούνται στην ύπαιθρο.
Σε κανένα Εθνικό Πάρκο στη χώρα μας αλλά και στο εξωτερικό δεν απαγορεύεται a priori η θήρα πόσω μάλλον σε μία έκταση που χαρακτήρισε η Δημοτική Επιχείρηση «θεματικό πάρκο» προφανώς για να εξασφαλίσει κάποιες χρηματοδοτήσεις, που φυσικά καμία σχέση δεν έχει με τα Εθνικά Πάρκα που απορρέουν από τον Νόμο 1650/86. Η θήρα στα Εθνικά Πάρκα απαγορεύεται μόνο κατόπιν εμπεριστατωμένης μελέτης και σε μικρές ζώνες αυτών, στις οποίες φυσικά αποδεικνύεται ότι το προστατευτέο αντικείμενο επηρεάζεται από τη θήρα.
Επίσης θέλουμε να προσθέσουμε πως η θήρα ήδη απαγορεύεται από την κείμενη νομοθεσία σε απόσταση 250 μέτρων από τις παρυφές των συνοικισμών και σε απόσταση 150 μέτρων από οποιαδήποτε μεμονωμένη κατοικία. Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό πως στις εγκαταστάσεις της Δημοτικής Επιχείρησης και περιμετρικά αυτής σε απόσταση 150 μέτρων δεν επιτρέπεται η θήρα, η οποία λαμβάνει χώρα κυρίως τις πρωινές ώρες, που η καφετέρια της Δημοτικής Επιχείρησης αμφιβάλλουμε αν δουλεύει.
Με την ευκαιρία θέλουμε να θυμίσουμε ότι κάθε χρόνο το Πράσινο Ταμείο ενισχύεται από τους κυνηγούς με το ποσό των εννιά εκατομμυρίων ευρώ, που προέρχεται από την είσπραξη των τελών έκδοσης των αδειών θήρας. Την τρέχουσα χρονιά το Πράσινο Ταμείο ενίσχυσε με 55.000 ευρώ τη Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία Περιβαλλοντικό & Πολιτιστικό Πάρκο Πάρου, Αϊ-Γιάννης Δέτης, Δημοτική ΑΕ. Αρα ευλόγως γενάτε το ερώτημα στους κυνηγούς της Πάρου και όλων των Κυκλάδων:
Πώς είναι δυνατόν και μάλιστα αναίτια η Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία να στρέφεται ενάντια στους χρηματοδότες της; Αυτό το «παίρνουν τα λεφτά μας και μας διώχνουν» κάπως αλλιώς το ονομάζει ο λαός…

Advertisements
3 Σχόλια
  1. deneb permalink

    ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΤΡΙΧΕΣ ΚΑΤΣΑΡΕΣ ,ΕΧΟΥΝ ΣΚΟΠΟ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΟΥΝ ΤΟ ΚΥΝΗΓΙ .

  2. deneb permalink

    ΜΟΛΙΣ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΝΑΔΟΥΛΙΕΣ ΘΑ ΤΟ ΞΑΝΑΣΚΕΦΤΟΥΝ .

  3. Forest Mccarthy permalink

    Υπάρχουν ασφαλώς και μεγαλύτεροι σύλλογοι – και ένας από αυτούς και ο Κυνηγετικός Σύλλογος Αμαρουσίου, ο μεγαλύτερος της Αττικής και από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ελλάδας, που για είκοσι περίπου χρόνια βρισκόταν σε τέλμα, σε αδράνεια, κυριολεκτικά στην ανυπαρξία. Ευτύχησε όμως ο σύλλογος αυτός και από το 2011 και εντεύθεν, η αιρετή διοίκηση του Απόστολου Αντωνάκη και των συνεργατών του, οδήγησαν τον ιστορικό σύλλογο στην επικαιρότητα και σε δράσεις που αρμόζουν σε σοβαρούς κυνηγετικούς συλλόγους και υπεύθυνους κυνηγούς.

Το σχόλιο σας θα δημοσιευθεί αφού εγκριθεί και εφόσον δεν περιέχει υβριστικά σχόλια και αυθαίρετους χαρακτηρισμούς.

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: